اطلاعیه مدیر دبستان(تصویرلباس فرم)

http://hormozgan.medu.ir/hormozgan/hormozganDocs/news/form%20lebas90.jpg

بنا به درخواست مدیر دبستان بعثت۲ دیرستان آقای دیرستانی لباس فرم مدارس را در سایت قرار دادیم.       دبیرستان                                       راهنمایی                                        ابتدایی   به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، رییس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و …

Posted in خبرهای دیرستان, مطالب | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ۴ Comments