دانلود مجموعه فونتهای اسلامی

این مجموعه شامل فونت ها وسمبل های اسلامی از قبیل : انواع شکل نوشتاری بسم الله ؛ بسمه تعالی ؛ صلی الله وعلبه وسلم ؛ الله ؛ محمد ؛ رحمه الله ؛ قدس سره ؛ آیه های قران ؛ نمادها …

Posted in دانلود | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment